Psykoterapi hos Marek Antonsen

Hvad kan psykoterapi?

Vi alle har en historie og der kan være mange årsager til, at vi gør de samme mønstre og vaner igen og igen. Selvom vi godt ved, at det måske ikke er det/de sundeste valg for vores krop og psyke. Det kan give os bekymringer, negativ energi, manglende mod, frygten for at blive svigtet og udelukket fra fællesskabet, føle os utilstrækkelige mv.

Ofte kan vi hver især mærke, at vi nødvendigvis ikke får udtrykt de tanker, følelser og behov som er forbundet med et tema/emne, som præger vores adfærdsmønstre og vaner.

Emner og temaer som kan fylde hos os er:

 • Ensomhed
 • At være single
 • Usikkerhed
 • Præstationsangst eller angst i almindelighed
 • Stress
 • Behov for kontrol
 • Perfektionisme
 • Lyst til at løbe væk, gemme os og blive usynlige
 • Holde sig selv tilbage
 • Svært ved at tage imod ros
 • Du får ikke udtrykt dine meninger og tanker
 • Føler dig ikke god nok eller føler dig forkert
 • Svært ved at mærke eller vise dine følelser
 • Travlt og får ikke stoppet op og mærket hvordan du egentlig har det?
 • Svært ved at sige fra
 • Grænseløshed, praleri og arrogance
 • Raserianfald og overreaktioner
 • Misbrug af stoffer, alkohol, sukkerindtag mv.
 • Måske træner du for meget, spiser for meget
 • Kritisk over for dig selv

Metoden, som jeg anvender:
I min terapi arbejder jeg udfra metoden ”EFT”, som står for Emotions Fokuseret Terapi? Det er en metodisk tilgang med rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien, den nyere emotionsteori, den neuroaffektive tilknytningsteori og kognitionsforskning, der hviler på veldokumenterede forskningsresultater. Metoden er evidensbaseret og teoretisk velunderbygget. EFT anser emotioner, følelser, for at være vort indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt ” her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen.

Terapiformen fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem. Du kan læse mere om EFT her: https://eft-instituttet.dk/om-eft-instituttet/emotions-fokuseret-terapi/

Marek Antonsen - Psykoterapeut

Hvad kan jeg tilbyde:

 • At få løsnet op for nogle af de tanker, følelser og behov du går rundt med
 • Mindske eller ligefrem stoppe med at gentage de samme fejl
 • At få troen tilbage til dig selv og lære at være mere åben samtidig bliver mere nærværende overfor dig selv og i relationen med andre
 • At få bedre kontakt med dig selv, og turde at mærke de mere ubehagelige følelser
 • Finde nye handlemåder som bliver mere hensigtsmæssige og øger din trivsel
 • Du kan lære at udvise empati og lære at være mere medfølende over for dig selv
 • Via sessioner vil der også ske en personlig udvikling

Igennem sessionen får du en del værktøjer/redskaber som kan hjælpe dig med i dit arbejde til en mere værdi – og hensynsfulde liv.

Hvis du er indstillet på at arbejde med dig selv og ikke søger et quickfix.

Jeg har tavshedspligt og følger de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening samt forpligtet til at modtage supervision.

Supervision er for, at jeg udvikler min egen rolle som terapeut. Sikre klarhed, refleksion og perspektivering i vores terapiforløb, herunder at jeg får nye indgangsvinkler, refleksion på vores videre arbejde.

Læs mere om mig og min baggrund.