Clairvoyance & Klarsyn hos Wioleta

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance eller klarsyn er alt det som man ikke kan se eller som man ikke selv er opmærksom på.

Alt det som vi i bund og grund ikke vil/kan se, idet vi vil forklare alt med logikken og sunde fornuft. Clairvoyance kan være omkring fortid, nutid og fremtid; eksempelvis hvordan din fortid påvirker din nutid og samtidigt kan påvirke din fremtid, hvis du ikke er opmærksom på det.

Clairvoyance er alt som kan opfanges med alle andre sanser end den logiske.

Det er budskaber fra dine åndelige guider som bliver videregivet via. mig, som er hjælp til selvhjælp, hvor du får råd og vejledning omkring din egen udvikling.

Hvad kan du bruge clairvoyance/klarsyn til?
Der er ingen facitliste over hvad der kan komme frem under sessionen, idet informationer kommer med det som lige præcis har betydning for dig her og nu.  

Du kan bruge clairvoyance til at få indsigt i det som rører sig omkring dig netop nu.

Det kan være sig omkring dit parforhold, arbejdsliv eller noget personligt. Det kan fx være at du føler dig låst fast i et mønster/tematik som du gerne vil vide hvad der skal til for at ændre.

Jeg går ind og ”ser” de ting som ligger i dit ubeviste, det fungerer som en guide for at netop du kan træffe det valg som er bedst for dig.

Der kan også komme en afdød forbi for at give dig en kærlig hilsen.

Afdøde kontakt er beskeder fra dine afdøde, som de kan formidle via mig under sessionen.

Hvordan foregår sessionen?

Sessionen varer fra 45-60 min.

Når du kommer ind, stiller jeg stille og roligt ind på dig og ser/hører/mærker hvad der rører sig i dig her og nu.  

Jeg giver dig budskaber for at du kan blive mere bevidst om muligheder i dit liv.  

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Jeg stiller ikke på alvorlig sygdom, ulykke eller død.
  • Min erfaring er, at du altid får den rette hjælp til lige præcis det, du har brug for her og nu. Forbliv derfor åben over for det der kommer.
  • Husk at budskaberne som kommer ikke nødvendigvis er dem som du ønskede dig skulle komme.
  • Sessionen forgår i stille og rolige omgivelser med kærlige budskaber til dig.
  • Der er mulighed for at optage sessionen som lydfil på din tlf.

Etiske regler:

  • Jeg er underlagt tavshedspligt.
  • Stiller kun på personer som selv har bedt om det.
  • Viser respekt og forståelse overfor mine klienter.

HUSK: Det er altid dit valg hvordan du vil bruge/ikke bruge de budskaber som kommer til dig, idet du altid har et frit valg i dit liv og ansvar for, hvordan du vælger at leve det.

Wioleta Antonsen

Læs mere om mig og min baggrund.